Předpis 86/2021 Sb.

Citace86/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Částka35 (25. 2. 2021)
Účinnostod 1. 3. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
471/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)