Předpis 82/1976 Sb.

Citace82/1976 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
Částka16 (19. 7. 1976)
Účinnostod 1. 9. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
422/1992novelizujeVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)