Předpis 81/1977 Sb.

Citace81/1977 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži
Částka24 (23. 11. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1976novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)