Předpis 80/1995 Sb.

Citace80/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích
Částka17 (18. 5. 1995)
Účinnostod 18. 5. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
61/1977vztah kZákon o lesích 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
565/1990vztah kZákon České národní rady o místních poplatcích 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
126/1993vztah kVyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)