Předpis 74/2016 Sb.

Citace74/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
Částka29 (18. 3. 2016)
Účinnostod 1. 4. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/2005novelizujeVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)