Předpis 7/2007 Sb.

Citace7/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
Částka3 (16. 1. 2007)
Účinnostod 1. 7. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
7/2003novelizujeVyhláška o vodoprávní evidenci 
Derogace pasivní
40/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. 
414/2013rušíVyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)