Předpis 697/2004 Sb.

Citace697/2004 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.
Částka236 (31. 12. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/2003novelizujeNařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
Derogace pasivní
99/2017rušíZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)