Předpis 68/1990 Sb.

Citace68/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Částka16 (13. 3. 1990)
Účinnostod 13. 3. 1990, zrušeno dnem 5. 10. 2001
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
185 N. poslanců na vydání zákona o používání st. znaku a vlajky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny1
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)2
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy3
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů4
352/2001rušíZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů5


ISP (příhlásit)