Předpis 67/2008 Sb.

Citace67/2008 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Částka22 (29. 2. 2008)
Účinnostod 29. 2. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
462/2002novelizujeNařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 
Derogace pasivní
110/2009rušíZákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
130/2002na základěZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 


ISP (příhlásit)