Předpis 63/1975 Sb.

Citace63/1975 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech
Částka17 (23. 6. 1975)
Účinnostod 1. 7. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)