Předpis 62/1975 Sb.

Citace62/1975 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
Částka17 (23. 6. 1975)
Účinnostod 1. 7. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)