Předpis 61/1985 Sb.

Citace61/1985 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Částka17 (14. 8. 1985)
Účinnostod 1. 9. 1985, zrušeno dnem 1. 9. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
49/1967novelizujeVyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 
79/1977rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní,střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 
Derogace pasivní
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
234/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 
317/2005rušíVyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 


ISP (příhlásit)