Předpis 60/2008 Sb.

Citace60/2008 Sb.
NázevVyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
Částka18 (26. 2. 2008)
Účinnostod 1. 3. 2008, zrušeno dnem 18. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
395/1992novelizujeVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
Derogace pasivní
64/2011rušíVyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)