Předpis 58/1968 Sb.

Citace58/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Částka19 (13. 5. 1968)
Účinnostod 13. 5. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
Derogace pasivní
61/1977rušíZákon o lesích 


ISP (příhlásit)