Předpis 570/2002 Sb.

Citace570/2002 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Částka196 (20. 12. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003, zrušeno dnem 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
135/2001novelizujeVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
Derogace pasivní
183/2006rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)