Předpis 54/2005 Sb.

Citace54/2005 Sb.
NázevVyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Částka14 (4. 2. 2005)
Účinnostod 4. 2. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
72/2003rušíVyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
Derogace pasivní
107/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
Vztahuje se k
561/2004na základěZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)