Předpis 420/2004 Sb.

Citace420/2004 Sb.
NázevZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Částka138 (19. 7. 2004)
Účinnostod 1. 8. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
480 V.n.z. o přezkoumávání hospodaření územn.samosp. celků
Navržené změny14 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
41/2002rušíVyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
67/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
Derogace pasivní
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
199/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky6
239/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu7
24/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti8
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích9
251/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10


ISP (příhlásit)