Předpis 416/2010 Sb.

Citace416/2010 Sb.
NázevNařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Částka146 (29. 12. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)