Předpis 404/2002 Sb.

Citace404/2002 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Částka142 (6. 9. 2002)
Účinnostod 6. 9. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
181/1999vztah kSdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy 
182/1999vztah kNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
129/2000vztah kZákon o krajích (krajské zřízení) 


ISP (příhlásit)