Předpis 4/2007 Sb.

Citace4/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb.
Částka2 (5. 1. 2007)
Účinnostod 5. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/2003rušíVyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky 
201/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 
202/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
203/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 
638/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 
Derogace pasivní
289/2007novelizujeVyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 
Vztahuje se k
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 


ISP (příhlásit)