Předpis 39/1957 Sb.

Citace39/1957 Sb.
NázevZákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Částka21 (30. 7. 1957)
Účinnostod 1. 7. 1957, zrušeno dnem 26. 4. 1996
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
148 Vládní návrh zákona o chmelařských výrobních oblastech, c...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/1934rušíZákon o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele 
134/1950rušíVládní nařízení o registraci chmelnic 
Derogace pasivní
77/1962novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic1
13/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů2
97/1996rušíZákon o ochraně chmele1


ISP (příhlásit)