Předpis 382/2012 Sb.

Citace382/2012 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
Částka141 (16. 11. 2012)
Účinnostod 1. 12. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
435/1992novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 
Vztahuje se k
44/1988na základěZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)