Předpis 381/2012 Sb.

Citace381/2012 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Částka141 (16. 11. 2012)
Účinnostod 1. 12. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
75/2002novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)