Předpis 380/2012 Sb.

Citace380/2012 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.
Částka141 (16. 11. 2012)
Účinnostod 1. 12. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
15/1995novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)