Předpis 377/2008 Sb.

Citace377/2008 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb.
Částka122 (16. 10. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009, zrušeno dnem 1. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
16/2001novelizujeVyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků 
Derogace pasivní
449/2009rušíVyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 
Vztahuje se k
218/2000na základěZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 


ISP (příhlásit)