Předpis 328/2018 Sb.

Citace328/2018 Sb.
NázevVyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Částka159 (28. 12. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
125/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 
123/2012rušíVyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)