Předpis 316/2009 Sb.

Citace316/2009 Sb.
NázevVyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
Částka96 (11. 9. 2009)
Účinnostod 1. 10. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)