Předpis 3/2015 Sb.

Citace3/2015 Sb.
NázevVyhláška o některých dokladech o vzdělání
Částka2 (7. 1. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
223/2005rušíVyhláška o některých dokladech o vzdělání 
489/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání 
63/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb. 
205/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 
431/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 
86/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
2/1993novelizujeUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
58/2016novelizujeVyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 
300/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb. 
405/2020novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 
200/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Vztahuje se k
561/2004na základěZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)