Předpis 299/1997 Sb.

Citace299/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Částka100 (9. 12. 1997)
Účinnostod 9. 12. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
Vztahuje se k
20/1966vztah kZákon o péči o zdraví lidu 
37/1989vztah kZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)