Předpis 288/2021 Sb.

Citace288/2021 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka127 (30. 7. 2021)
Účinnostod 30. 7. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)