Předpis 280/1949 Sb.

Citace280/1949 Sb.
NázevZákon o územním plánování a výstavbě obcí
Částka88 (30. 12. 1949)
Účinnostod 1. 6. 1950, zrušeno dnem 1. 1. 1959
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
389 Vládní návrh zákona o územním plánování a výstavbě obcí.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
50/1931novelizujeZákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil 
65/1936novelizujeZákon o stavebním ruchu 
86/1937novelizujeZákon o drahách (železniční zákon) 
261/1938rušíOpatření parlamentu o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích 
128/1945novelizujeDekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské 
81/1947rušíVyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební zákon) 
108/1948rušíVyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 
296/1948novelizujeVládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 
146/1949rušíZákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu 
Derogace pasivní
57/1953novelizujeVládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů 
8/1956novelizujeVládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
84/1958novelizujeZákon o územním plánování1
87/1958rušíZákon o stavebním řádu2


ISP (příhlásit)