Předpis 28/1975 Sb.

Citace28/1975 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Částka8 (28. 3. 1975)
Účinnostod 1. 4. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)