Předpis 274/1993 Sb.

Citace274/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
Částka68 (11. 11. 1993)
Účinnostod 11. 11. 1993, zrušeno dnem 1. 12. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
195/1994novelizujeVyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení 
265/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu 


ISP (příhlásit)