Předpis 271/1995 Sb.

Citace271/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
Částka71 (30. 11. 1995)
Účinnostod 30. 11. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
50/1976vztah kZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
104/1994vztah kNařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 


ISP (příhlásit)