Předpis 266/2016 Sb.

Citace266/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Částka103 (19. 8. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
296/2015novelizujeVyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 
Vztahuje se k
165/2012na základěZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)