Předpis 264/2015 Sb.

Citace264/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Částka107 (14. 10. 2015)
Účinnostod 20. 10. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
5/2011novelizujeVyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)