Předpis 255/2010 Sb.

Citace255/2010 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Částka93 (2. 9. 2010)
Účinnostod 2. 9. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
471/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)