Předpis 231/1991 Sb.

Citace231/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Částka46 (31. 5. 1991)
Účinnostod 1. 6. 1991
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
264 Vl. návrh z. o působnosti orgánů v mimosoud. rehabilitacích
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
544/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích1
345/1992novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.2
133/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.2
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů3
250/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7


ISP (příhlásit)