Předpis 206/2007 Sb.

Citace206/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů
Částka66 (16. 8. 2007)
Účinnostod 1. 9. 2007, zrušeno dnem 23. 11. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
201/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 
Derogace pasivní
289/2007rušíVyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 
Vztahuje se k
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 


ISP (příhlásit)