Předpis 204/1996 Sb.

Citace204/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
Částka60 (1. 8. 1996)
Účinnostod 1. 8. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)