Předpis 195/1994 Sb.

Citace195/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
Částka61 (27. 10. 1994)
Účinnostod 27. 10. 1994, zrušeno dnem 1. 12. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
274/1993novelizujeVyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení 
Derogace pasivní
265/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu 


ISP (příhlásit)