Předpis 185/1997 Sb.

Citace185/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
Částka67 (21. 8. 1997)
Účinnostod 21. 8. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
88/1990vztah kZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 
87/1991vztah kZákon o mimosoudních rehabilitacích 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
219/1995vztah kDevizový zákon 


ISP (příhlásit)