Předpis 185/1991 Sb.

Citace185/1991 Sb.
NázevZákon České národní rady o pojišťovnictví
Částka38 (28. 5. 1991)
Účinnostod 28. 5. 1991, zrušeno dnem 1. 4. 2000
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
216 Vládní návrh zákona České národní rady o pojišťovnictví

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1966rušíZákon o pojišťovnictví 
Derogace pasivní
320/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví1
60/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů2
149/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů3
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)4
363/1999rušíZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)5


ISP (příhlásit)