Předpis 177/2021 Sb.

Citace177/2021 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
Částka73 (30. 4. 2021)
Účinnostod 1. 5. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
308/2004novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
239/2007novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 
112/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 
147/2008novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 
318/2008novelizujeNařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 
53/2009novelizujeNařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 
50/2015novelizujeNařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
73/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
74/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 
75/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 
76/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 
185/2015novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
29/2016novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
48/2017novelizujeNařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 
43/2018novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
44/2018novelizujeNařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 
330/2019novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 
331/2019novelizujeNařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 
Vztahuje se k
257/1997na základěSdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko na léta 1997 až 2001 
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)