Předpis 17/1961 Sb.

Citace17/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
Částka7 (23. 2. 1961)
Účinnostod 1. 3. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
58/1968novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
139/1971novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 
77/1972novelizujeVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů 
61/1977rušíZákon o lesích 


ISP (příhlásit)