Předpis 169/2006 Sb.

Citace169/2006 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
Částka58 (28. 4. 2006)
Účinnostod 1. 5. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
71/2003novelizujeNařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)