Předpis 166/1960 Sb.

Citace166/1960 Sb.
NázevZákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
Částka72 (28. 11. 1960)
Účinnostod 1. 1. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1978
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
12 Vládní návrh zákona o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
422/1919rušíZákon, jímž se zakazuje káceti dříví v obecních lesích 
37/1928rušíZákon o zatímní ochraně lesů 
206/1948rušíZákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků 
65/1950rušíZákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi 
66/1951rušíZákon o odborné správě lesů 
41/1957novelizujeZákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
Derogace pasivní
61/1977rušíZákon o lesích1


ISP (příhlásit)