Předpis 161/1996 Sb.

Citace161/1996 Sb.
NázevNález Ústavního sousu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Částka46 (12. 6. 1996)
Účinnostod 12. 6. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
424/1991vztah kZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
247/1995vztah kZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)