Předpis 16/2011 Sb.

Citace16/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území
Částka6 (4. 2. 2011)
Účinnostod 1. 3. 2011
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
2/1969na základěZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
1/1993na základěÚstava České republiky 


ISP (příhlásit)