Předpis 152/2008 Sb.

Citace152/2008 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve zněnívyhlášky č. 168/2006 Sb.
Částka47 (30. 4. 2008)
Účinnostod 1. 5. 2008, zrušeno dnem 13. 6. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
159/2003novelizujeVyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 
Derogace pasivní
157/2011rušíVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)